Home » wydarzenia » 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 2015 roku przypadała 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tym dniu przedstawiciele społeczności naszej szkoły – dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów – wraz z Pocztem Sztandarowym upamiętnili ten fakt wartą honorową przy Pomniku Solidarności „Bądź wierny, idź” przy Placu Centralnym w Nowej Hucie.