Home » wydarzenia » Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

13  października odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Dumni Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowawcami zaprezentowali program słowno – muzyczny pokazujący zakres zdobytej wiedzy i umiejętności. W obecności pni Dyrektor Anny Starczyk – Czerwińskiej i p. w-ce Dyrektor Elżbiety Papaj oraz zaproszonych rodziców uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie.