Home » wydarzenia » Wyniki konkursu „Alfik humanistyczny”

Wyniki konkursu „Alfik humanistyczny”

 

W grudniu na terenie naszej szkoły został przeprowadzony konkurs Alfik humanistyczny”. Celem tego ogólnopolskiego konkursu  jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Udział w tym  konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Z przyjemnością  podajemy wyniki konkursu:

DYPLOM LAUREATA otrzymuje IGA SZUMLAS

uzyskała 96,67 % punktów możliwych do uzyskania i zajęła I miejsce w województwie małopolskim

i 14 miejsce w Polsce.

 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje:

Paweł Jakóbski,

Tymoteusz Pietras

Emil Sarota

Michał Szafrański

Tymoteusz Trojanowski

Dyplom uznania za uzyskanie  dobrego wyniku otrzymuje:

Weronika Anacik

Olwia Batko,

Wiktor Jaślar

Dominika Ludwig,

Justyna Pawlina,

Szymon Sadowski

Dyplom Uznania za najlepszy wynik w klasach piątych otrzymuje : Martyna Malinowska

                                                   G R A T U L U J E M Y !