Home » wydarzenia » Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

2 marca klasa 3b pod opieką Elżbiety Suchanek i klasa 3c pod opieką Krystyny Satro była na wycieczce w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin oraz w Geoparku w Kielcach.

W Centrum Nauki Leonardo da Vinci dzieci przez zabawę zdobywały wiadomości o ciele człowieka. Dowiedziały się jak utrzymać swój organizm w zdrowiu. Przeprowadziły eksperymenty naukowe poznając tajemnice przyrody. Chętnie korzystały ze stanowisk multimedialnych utrwalających ich wiedzę o ochronie środowiska. Dodatkowo świetnie bawiły się, biegając, skacząc, manipulując przedmiotami w miejscach do tego przeznaczonych.

W GEOPARKU Kielce uczniowie poznali proces kształtowania powierzchni ziemi . Dowiedzieli się jak wyglądały zwierzęta miliony lat temu. Brali udział w warsztatach obróbki kamieni, podczas których obserwowali jak one się zmieniają. Punktem kulminacyjnym była wyprawa w głąb ziemi za pomocą specjalnej maszyny – kino 5d zrobione na kształt wiertła.

Wycieczka przyniosła wszystkim wiele pozytywnych emocji i wzbogaciła wiedzę uczestników.