Home » wydarzenia » Słoneczna Integracja

Słoneczna Integracja

21 marca- w pierwszym dniu wiosny-wybrani uczniowie klasy VIb wzięli udział w grze terenowej w ramach realizacji VI edycji projektu edukacyjnego –„Słoneczna Integracja”. Organizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr105, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Dzieje Nowej Huty”, Biblioteka Kraków i Szkoła Podstawowa nr 141.W tym roku hasłem przewodnim podejmowanych różnorodnych działań jest hasło „O wolności (Ach!!) konwersacja” .

Szóstoklasiści podzieleni na 3 grupy wykonywali różnorodne zadania w ciekawych miejscach Nowej Huty m.in. w Muzeum Czynu Zbrojnego, Muzeum Historycznym Dzieje Nowej Huty, Teatrze Łaźnia Nowa. Wykazali się umiejętnością korzystania z różnych źródeł wiedzy, sprawnością fizyczną, pomysłowością, a przede wszystkim umiejętnością współpracy
w grupie.