Home » wydarzenia » Wyniki konkursu „Alfik Humanistyczny”

Wyniki konkursu „Alfik Humanistyczny”

W grudniu na terenie naszej szkoły został przeprowadzony konkurs Alfik humanistyczny”. Celem tego ogólnopolskiego konkursu  jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Udział w tym  konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Z przyjemnością  podajemy wyniki konkursu:

DYPLOM LAUREATA otrzymuje SZCZEPAN MAJ

uzyskał 96,67 % punktów i zajął I miejsce w województwie małopolskim

oraz 15 miejsce w Polsce.

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje:

Milena Kaczmarczyk

Zuzanna Małek

 

   G R A T U L U J E M Y !