Home » wydarzenia » Podróże po Europie

Podróże po Europie

W środę 6 marca chętni uczniowie klas 4b i 5b udali się w bibliotece w podróż po Europie. Układali z puzzli mapę Europy, odpowiadali na zagadki i pytania o zabytki, ciekawe miejsca, zwyczaje i potrawy państw europejskich, Pracowali na bazie książek dostępnych w naszej bibliotece,  atlasów geograficznych i własnej wiedzy o kontynencie. Efektem zabawy były foldery podróży reklamujące Paryż i Rzym.