Home » wydarzenia » Koncert charytatywny Kapele Serc

Koncert charytatywny Kapele Serc

Koncert charytatywny Kapele Serc zorganizowany w NCK-u dnia 28 kwietnia przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zgromadził liczną publiczność ,jak również wolontariuszy.Imprezę poprzedziła zbiórka fantów na terenie naszej szkoły ,a w czasie koncertu kwestowaliśmy i prowadziliśmy loterię na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.Wszystkim darczyńcom dziękujemy .