Home » wydarzenia » Wakacje tuż, tuż …

Wakacje tuż, tuż …

18 czerwca 2019 r. uczniowie klas IV -VIII wraz z nauczycielami spotkali się, aby posumować mijający rok. Rozdanych zostało wiele nagród. Rada Rodziców wręczyła 83 uczniom bilety do kina. W ten sposób nagrodzone zostały te osoby, które otrzymały promocję z wyróżnieniem. Uczniowie otrzymali także nagrody za sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele przygotowali uczniów do 69 konkursów pozaszkolnych, w których zostało nagrodzonych 111 uczniów i do 32 konkursów szkolnych, w których nagrodzono 156 uczniów. Pani Dyrektor pogratulowała odniesionych sukcesów i życzyła równie wielkiego zaangażowania w przyszłym roku szkolnym.