Home » wydarzenia » Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2019 r. uczniowie z klas I a i I b przy dźwiękach poloneza dumnie wkroczyli do sali gimnastycznej. Uroczystego powitania uczniów klas pierwszych dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  – Izabella Tomala. Pierwszoklasiści recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W obecności Rodziców, pani dyrektor Tatiany Muszyńskiej – Kwiecień i pani wicedyrektor   Katarzyny Solawy złożyli uroczystą przysięgę:
„Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.”

Symbolicznym ołówkiem na uczniów pasowała ich pani dyrektor T.Muszyńska  – Kwiecień. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej. Wychowawcy klas wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy i pierwszy dokument – legitymację szkolną. Po części oficjalnej pierwszoklasiści udali się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie w pamięci najmłodszych uczniów…