Home » wydarzenia » Bezpieczny pierwszoklasista

Bezpieczny pierwszoklasista

15 października 2019 r.  w  klasach pierwszych  odbyły się zajęcia dotyczące edukacji komunikacyjnej. Przeprowadziła je p. Katarzyna Sroka ze Straży Miejskiej z sekcji profilaktyki szkolnej.

W trakcie zajęć dzieci utrwaliły poznane do tej pory podstawowe zasady ruchu drogowego oraz znaki drogowe. Uczniowie po zakończonych zajęciach otrzymali książkę pt.: „Mój mały kodeks drogowy”  zawierającą podstawowe przepisy ruchu drogowego. Pozycja ta zawiera ćwiczenia, która łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami pozwalającymi podnieść bezpieczeństwo dzieci na drodze.