Zajęcia ze strażakami

7 listopada br. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zajęć było nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia pożaru.

W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się umundurowaniem strażaków i ich wyposażeniem.

Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie ze strony czwartoklasistów, którzy bardzo aktywni, zadawali mnóstwo pytań (czasem bardzo dociekliwych i zaskakujących).

Wypowiedzi naszych gości potwierdziły, że praca strażaka jest trudna i niebezpieczna, wymaga bezgranicznego poświęcenia.

Na zakończenie zajęć każdy z uczniów otrzymał książeczkę poświęconą zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej.