Home » wydarzenia » XX finał akcji „Góra Grosza”

XX finał akcji „Góra Grosza”

23 stycznia 2020 r. po raz dwudziesty odbył się finał akcji „Góra Grosza”. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem  jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie !

W tym roku zebraliśmy 1232 zł 50 gr.  Wszystkich osobom zaangażowanym w tą akcję serdecznie dziękujemy.