Home » wydarzenia » Apel uczniów II etapu kształcenia – nagrody za wysokie wyniki za I półrocze!

Apel uczniów II etapu kształcenia – nagrody za wysokie wyniki za I półrocze!

12 lutego 2020 r. odbył się apel uczniów klas IV-VIII. Dyrektor szkoły, pani Tatiana Muszyńska – Kwiecień podsumowała wyniki dydaktyczne uzyskane za pierwsze półrocze. Podziękowała wszystkim za ogromne zaangażowanie i gratulowała uzyskanych wyników. Poinformowała zebranych, że 41 osób, czyli 18% wszystkich uczniów klas IV-VIII, otrzymało średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz wzorową ocenę zachowania. Zgodnie ze statutem szkoły uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor dyplomy uznania. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy mieli stuprocentową frekwencję, czyli nie opuścili przez całe półrocze ani jednej godziny lekcyjnej. Najwięcej nagrodzonych uczniów było z klasy VB (11 osób) oraz klasy VIIIB (7 osób). Natomiast w rankingu klas najwyższe średnie ocen uzyskały klasy:

4 B – 4,82
5 B – 4,82
4 A – 4,42
5 A – 4,30
5 C – 4,30
7 A – 4,01
8 B – 4,01

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów na koniec roku szkolnego!