Home » Rada Rodziców » Uchwała nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców postanowiła zmienić par. 12 ust. 4 Regulaminu Rady Rodziców.

Dotychczasowe brzemienie ustępu:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.”

Zostao zastąoione nowym:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej jedna trzecia członków Rady.”

Powodem zmiany ustępu była niska frekfencja na niektórych spotkaniach Rady w roku 2013/2014. Aktualne brzemienie ustępu skutkowało tym, że na spotkaniach na których pojawiało się mniej niż połowa członków Rada Rodziców nie mogły podejmować wiążących decyzji zarówno jeśli chodzi o uchwały, jak i bieżace decyzje Rady Rodziców.

Pozostawiono wymóg jednej trzeciej członków (w roku 2014/2015 odpowiada to co najmniej 5 osobom), aby zapewnić, że wiążące decyzje nie są podejmowane w zbyt wąskim gronie.

Pełny tekst Uchwały nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Nowy Tekst Regulaminy dostępny jest na stronie Regulamin.