Home » Rada Rodziców » Uchwała nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie wyrażenia zgody na działanie ZHP na terenie szkoły

Uchwała nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie wyrażenia zgody na działanie ZHP na terenie szkoły

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 drużyny harcerskiej i zuchowej przez ZHP w roku szkolnym 2014/2015.

Drużyna zuchowa i harcerska działają na terenie szkoły od wielu lat, a jej działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenei zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.