Home » Rada Rodziców » Uchwała nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie funkcjonowania na terenie szkoły PCK

Uchwała nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie funkcjonowania na terenie szkoły PCK

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 działalności przez PCK w roku szkolnym 2014/2015.

PCK działa na terenie szkoły od wielu lat i jego działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenie zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.