Home » Rada Rodziców » Uchwała nr 6/80/14/16 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Uchwała nr 6/80/14/16 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła Radzie Rodziców plan kalendarza zajęć w roku szkolnym 2014/2015.

Po zapoznaniu się z przedstawionym kalendarzem Rada Rodziców jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zaprezentowany kalendarz.

Pełny tekst Uchwały nr 6/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Z najważniejszymi datami kalendarza na aktualny rok szkolny można zapoznać się na stronie Kalendarz Roku Szkolenego 2014/2015.