Home » wydarzenia » Czas podsumowań w klasach I – III

Czas podsumowań w klasach I – III

20 czerwca 2018 roku uczniowie klas I – III  spotkali się na apelu podsumowującym roczną pracę tej części społeczności szkolnej.

Uczniowie klas I – III wzięli udział w 21 konkursach szkolnych zorganizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu kształcenia zintegrowanego. Nagrodzono w nich 51 uczniów.  Uczniowie uczestniczyli  w konkursach:  plastycznych, muzycznych, sportowych, matematycznych, przyrodniczych, literackich i konkursie komputerowym.

Nauczyciele klas I-III przygotowali swoich uczniów do udziału w 40 konkursach pozaszkolnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, gminnym i międzyszkolnym. W konkursach tych nagrodzono 45 uczniów. Łącznie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych wzięło udział 795 uczniów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców:  p. J.  Sysło oraz p. B. Halek. Wręczyli oni uczniom, którzy otrzymali w tym roku szkolnym tytuł WZOROWEGO UCZNIA  karnet na dowolny film w  Multikinie.

Możemy być dumni, z tego że jesteśmy tak bardzo utalentowani !

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach edukacji .

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród !