Home » wydarzenia » Czas podsumowań w klasach IV – VII

Czas podsumowań w klasach IV – VII

21 czerwca 2018 roku uczniowie klas IV-VII spotkali się na apelu podsumowującym roczną pracę tej części społeczności szkolnej.

W spotkaniu  uczestniczył przedstawiciel Rady Rodziców:  p. J.  Sysło. Wręczył on uczniom, którzy w tym roku szkolnym otrzymali średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie  bardzo dobre  karnet na dowolny film w  Multikinie. Wśród nagrodzonych znalazło się 46 uczniów.

W dalszej części spotkania nauczyciele wręczali  uczniom nagrody za osiągnięcia w wielu  konkursach szkolnych : sportowych, matematycznych, przyrodniczych, literackich, chemicznych, fizycznych oraz historycznych.

20 uczniów otrzymało nagrody książkowe za wybitne sukcesy w konkursach sportowych pozaszkolnych. Wielkim osiągnięciem było zajęcie  przez  reprezentację szkoły dziewcząt III miejsca  w Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej oraz zajęcie III miejsca przez  reprezentację chłopców w  Igrzyskach Dzieci w czwórboju LA w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie.

Kończąc spotkanie Pani Dyrektor gorąco pogratulowała wszystkim nagrodzonym dzieciom i zachęciła do udziału w konkursach, które czekają na nich w nadchodzącym roku szkolnym.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w kolejnym roku edukacji.

W imieniu nagrodzonych dzieci, dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie dyplomów oraz nagród.