Home » wydarzenia » PRZYGODA Z LEKTURĄ HENRYKA SIENKIEWICZA „QUO VADIS”

PRZYGODA Z LEKTURĄ HENRYKA SIENKIEWICZA „QUO VADIS”

Dnia 19 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie klas siódmych zaprezentowali młodszym kolegom efekty swej pracy  z lekturą „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Pracowali metodą projektu.

Podczas pokazu, siódmoklasiści wcielali się w wybranego przez siebie bohatera lektury i barwnie przedstawiali losy tej postaci. Ponadto zaprezentowali zebranym scenkę, w której ukazali swoje wyobrażenie bohaterów lektury i ich losów przeniesionych do współczesnego świata. Dzięki barwnym plakatom  klasy młodsze miały  okazję zobaczyć, jak wygląda w lekturze świat pogan, a jak chrześcijan.     

Prezentując swe działania, siódmoklasiści udowodnili młodszym  kolegom,  że lektury obowiązkowe wcale nie są nudne i można się przy nich świetnie bawić.