Home » 2014 (Page 2)

Yearly Archives: 2014

Wyniki konkursu plastycznego „ Maryja w Tajemnicach Różańca Świętego”

W dniu 15 października 2014 r.  został zakończony konkurs plastyczny – rzeźba –
„ Maryja w Tajemnicach Różańca Świętego”,  przeznaczony dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o życiu Pana Jezusa i Jego Matki Maryi w Tajemnicach Różańca Świętego oraz refleksji nad „tą” swoją ulubioną tajemnicą różańcową.
Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce: Bartosz Kaczmarek kl. I a;
II miejsce – Karolina Zawada kl. I b;
III miejsce – Izabella Tomala kl. III b i  Oliwia Dudek I a;
Wyróżnienie: Konrad Zdebski kl. I a.

Wszystkie prace były bardzo pomysłowe. Można je było podziwiać na wystawie II piętra. Uczestnikom konkursu gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Ślubowanie uczniów z klas pierwszych.

Uczniowie z klas I a i I b przy dźwiękach poloneza dumnie wkroczyli do sali gimnastycznej. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Wykazali się znajomością zasad kulturalnego zachowania się oraz bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Złożyli uroczystą przysięgę:
„Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.”

Symbolicznym ołówkiem na uczniów pasowała ich pani dyrektor Anna Starczyk –Czerwińska i wicedyrektor pani Elżbieta Papaj. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej.
Uroczystość zakończona została wręczeniem okolicznościowych dyplomów i pamiątkowymi zdjęciami wykonywanymi przez rodziców.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie w pamięci najmłodszych uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

09 października, w Szkole Podstawowej nr 80 odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. W tym dniu spotkali się emerytowani i obecni nauczyciele oraz przyjaciele naszej placówki.
W części oficjalnej zabrała głos pani dyrektor Anna Starczyk – Czerwińska, życzyła spokojnej i owocnej pracy oraz podziękowała wszystkim zgromadzonym za dotychczasowy trud.
Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IV a , którzy zaprezentowali zgromadzonym gościom dowcipne scenki z życia szkoły. Wszyscy świetnie się bawili. Zebrani nagrodzili młodych „aktorów”
gromkimi brawami.

Gość z Egiptu

Któż z nas nie chciałby spędzić kilku dni w Egipcie w otoczeniu starożytnych piramid i Sfinksa, aby  odkrywać tajemnice jednej z najstarszych cywilizacji?
Wszystkie klasy naszej szkoły miały niepowtarzalną okazję odbyć taką podróż podczas lekcji języka angielskiego w ostatnim tygodniu września. Naszą szkołę odwiedził pan Abdelrhman Hussein Ali El-Said Ibrahim w ramach wolontariatu w międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC.
Jak zwykle przy takiej okazji nie obyło się bez dobrej zabawy i ciekawych opowieści. Okazało się również, że arabski alfabet nie jest taki trudny[mruga].

Uchwała nr 6/80/14/16 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła Radzie Rodziców plan kalendarza zajęć w roku szkolnym 2014/2015.

Po zapoznaniu się z przedstawionym kalendarzem Rada Rodziców jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zaprezentowany kalendarz.

Pełny tekst Uchwały nr 6/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Z najważniejszymi datami kalendarza na aktualny rok szkolny można zapoznać się na stronie Kalendarz Roku Szkolenego 2014/2015.

Uchwała nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie funkcjonowania na terenie szkoły PCK

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 działalności przez PCK w roku szkolnym 2014/2015.

PCK działa na terenie szkoły od wielu lat i jego działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenie zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie wyrażenia zgody na działanie ZHP na terenie szkoły

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 drużyny harcerskiej i zuchowej przez ZHP w roku szkolnym 2014/2015.

Drużyna zuchowa i harcerska działają na terenie szkoły od wielu lat, a jej działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenei zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 3/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Szkoły

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedłożyła Radzie Rodziców do zaopiniowania Program Profilaktyki SP 80 na rok szkolny 2014/2015.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Panią Dyrektor Program.

Pełny tekst Uchwały 3/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 2/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie Uchwalenia Programu Wychowawczego Szkoły

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Czerwińska przedłożyła Radzie Rodziców do zaopiniowania Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 80 na rok szkolny 2014/2015.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Panią Dyrektor Program.

Pełny tekst Uchwały 2/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

 

Uchwała nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców postanowiła zmienić par. 12 ust. 4 Regulaminu Rady Rodziców.

Dotychczasowe brzemienie ustępu:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.”

Zostao zastąoione nowym:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej jedna trzecia członków Rady.”

Powodem zmiany ustępu była niska frekfencja na niektórych spotkaniach Rady w roku 2013/2014. Aktualne brzemienie ustępu skutkowało tym, że na spotkaniach na których pojawiało się mniej niż połowa członków Rada Rodziców nie mogły podejmować wiążących decyzji zarówno jeśli chodzi o uchwały, jak i bieżace decyzje Rady Rodziców.

Pozostawiono wymóg jednej trzeciej członków (w roku 2014/2015 odpowiada to co najmniej 5 osobom), aby zapewnić, że wiążące decyzje nie są podejmowane w zbyt wąskim gronie.

Pełny tekst Uchwały nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Nowy Tekst Regulaminy dostępny jest na stronie Regulamin.

Sprzątanie Świata –Polska 2014

logoswiat

 

 

 

Już po raz 21 rusza największa akcja ekologiczna ,,Sprzątanie Świata –Polska 2014’’, w którą włącza się również nasza szkoła. Tegoroczne hasło brzmi ,, Turysto! Szanuj Środowisko!’’. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze podczas wypoczynku , poprzez unikanie tworzenia odpadów,  segregację śmieci oraz odpowiedzialną turystykę.

W ramach akcji uczniowie klas IV-VI wezmą udział w zajęciach warsztatowych ,  podczas których pogłębią swoją wiedzę na temat prawidłowego i negatywnego zachowania  ludzi na szlakach turystycznych.

           Zachęcamy uczniów i ich rodziców aby dołączyli do grona dbających  o przyrodę i czystość na szlakach turystycznych.

Nauczyciele przyrody

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym i muzycznym

„Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa przeżywa w 2015 r. 10 rocznicę kanonizacji swego założyciela św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Aktu beatyfikacji dokonał św. Jan Paweł II w 2001 r. we Lwowie, a kanonizował papież Benedykt XVI w 2005 r. w Rzymie.

Św. Ksiądz Zygmunt jest wielkim orędownikiem dzieci i młodzieży bowiem w swej pracy duszpasterskiej z wielką troską zabiegał o wychowanie swych podopiecznych, w duchu wartości chrześcijańskich. Otaczał opieką samotne matki z dziećmi, chorych, bezdomnych, głodnych i bezrobotnych, starał się wszystkim zapewnić godne warunki do życia i wszczepiał wiarę i ufność w Bożą Opatrzność i Miłosierdzie.

Pragnąc przybliżyć postać tego wielkiego Świętego Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa zwraca się z propozycją i zarazem prośbą o zorganizowanie na terenie placówki poniżej podanych konkursów: plastycznego: „ Święty ks. Zygmunt Gorazdowski w oczach dzieci i ludzi młodych” oraz konkursu piosenki: „ Chwalmy Pana pieśnią o św. ks. Zygmuncie Gorazdowskim”. (…)”.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Aktualności – Z życia szkoły – Konkursy

Jesteśmy „Szkołą w Ruchu” i jesteśmy z tego dumni !

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.

Podjęliśmy i udokumentowaliśmy działania propagujące aktywny styl życia (wyjścia na: basen, lodowisko, ściankę wspinaczkową, kręgle;  aktywny „Dzień Babci i Dziadka”; atrakcyjne zajęcia w ramach zajęć wychowania fizycznego na sankach; zajęcia w sali gimnastycznej z użyciem wielu typowych i nietypowych przyborów, zajęcia taneczne) – za co zdobyliśmy zaszczytny tytuł SZKOŁA W RUCHU.

 

 

Podsumowanie działalności KOŁA TEATRALNEGO

   W bieżącym roku szkolnym prężnie działało w murach „80-tki”  KOŁO TEATRALNE , prowadzone przez p. Annę Biernacką.  Zgrany zespół  tworzyła „szczęśliwa czternastka”: Mikołaj Borczuch, Ola Bosek, Władek Burek, Michał Urgacz, Natalia Łachman, Karolina Madeja , Łukasz Ożóg ,Olga Plackowska, Michał  Węglarczyk,  Wiktor Włodarczyk, Damian Poszwa , Daniel Prokopowicz  oraz najstarsi w grupie Zuzanna Raff i Michał Sadowski . W pierwszym półroczu uczniowie pracowali nad przedstawieniem  pt. „ Harówka Heraklesa”. Sami tworzyli scenografię, rekwizyty, elementy kostiumów  oraz afisz widowiska.  Wspólnie z opiekunką  wymyślali choreografię ,  efekty świetlne i dźwiękowe . Z próby na próbę stawali się coraz pewniejszymi swego talentu i scenicznego powołania artystami. Premiera przygotowywanego od września  2013r. spektaklu odbyła się w dniu XIX Eliminacji Teatralnych, tj. 13 marca 2014r.  Długie, bo trwające prawie 40 minut, przedstawienie mogli obejrzeć 14 marca rodzice i przyjaciele aktorów, a jedenaście dni później ( 24.03.2014) podopieczni Domu Opieki Społecznej przy ul. Sołtysowskiej. Widownia , zarówno ta młodsza, szkolna, jak i  dużo starsza , pensjonariusze DOS –u  doceniła dowcipny tekst widowiska i sugestywną grę „ szczęśliwej czternastki” spontanicznymi wybuchami śmiechu  podczas inscenizacji  i gromkimi brawami po opuszczeniu kurtyny.  „ Harówkę Heraklesa” w skróconej ( okrojonej ze względu na regulamin) wersji  zaprezentowało koło dziecięcemu jury w Domu Kultury im. Andrzeja Bursy 19 maja  z okazji  tegorocznego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. Dwa dni później dzieje dzielnego  syna Alkmeny i Zeusa zobaczyła publiczność zgromadzona na „ Teatralnej Odysei” w Szkole Podstawowej nr 130 . Mimo że w konkursach zespół nie odniósł sukcesu, a liście laurowe założono na skronie innym aktorom, koło, które tworzą prawdziwi pasjonaci ,  rozpoczęło z końcem maja intensywne próby  i przygotowanie kolejnego przedstawienia.  Widowisko nosi tytuł „ Manna z nieba”. Nie ma nic wspólnego z biblijną manną, lecz ze współczesną  reklamą . Bohaterowie przedstawienia to zgrana paczka, która chce zbić majątek , ale w obecnych czasach nie jest to takie proste …  Na premierę tego widowiska wszystkich fanów sceny w murach „80-tki” zapraszamy w ostatnim tygodniu nauki , tj. 25 czerwca o godz. 15: 00. Będzie okazja, by po raz ostatni zobaczyć na deskach szkolnego teatru dwoje utalentowanych członków zespołu , szóstoklasistów : Zuzię Raff i Michała Sadowskiego oraz  serdecznie im podziękować za trzy lata  współpracy i ciepło ich pożegnać. KOŁO TEATRALNE z opiekunką serdecznie zaprasza na to przedstawienie, a po wakacjach, w nowym roku szkolnym zachęca do udziału w zajęciach.

Wszystkim  miłośnikom sceny w SP nr 80  życzymy udanych wakacji !!! 

Nagrody w konkursie plastycznym „BAŚNIE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

Świetlica szkolna wzięła udział w międzyszkolnym  konkursie plastycznym:

„BAŚNIE KRAJÓW EUROPEJSKICH” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego

w Krakowie.

Osoby nagrodzone w konkursie:

Iga Szumilas kl.IIb – III miejsce

Gabriela Oleksy kl.IIIb – III miejsce

Natalia Palanis kl.IIb – wyróżnienie.

Gratulujemy!